Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Projekty

Projekty zakończone

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!

Aktywizacja zawodowa dla mieszkańców województwa lubuskiego po 30 roku życia. Osoby bierne zawodowo, pozostające bez zatrudnienia mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych szkoleń i staży zawodowych.

Wsparcie dla osób młodych szyte na miarę!

Aktywizacja zawodowa dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 15-29 lat. Osoby bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych szkoleń i staży zawodowych.

Kierunek zmiana

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz powiatu międzyrzeckiego w wieku 18-64 lat. Osoby bezrobotne mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych szkoleń zawodowych, warsztatów oraz treningów aktywizujących.