Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

SZKOLENIA

Każde szkolenie zamawiane przez Klientów poprzedzamy analizą rzeczywistych potrzeb. Badanie obejmuje zarówno aspekty merytoryczne, jak i preferencje co do formy szkolenia i wykorzystywanych narzędzi.

Wspólnie z Klientami ustalamy cele, które chcą osiągnąć na poziomie wiedzy, umiejętności czy postaw (kompetencji) społecznych.

Na tej podstawie tworzymy program szkolenia odpowiadający potrzebom Klienta i celom, które chce osiągnąć. Dobieramy najlepsze narzędzia i formy przekazywani a wiedzy.

Celem ciągłego doskonalenia naszych usług i badania ich efektywności, monitorujemy efekty szkoleń wśród uczestników oraz poziom ich satysfakcji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji szkoleń są dostępne w regulaminie usług.

Oferta naszych aktualnych szkoleń jest na naszej stronie oraz w Bazie Usług Rozwojowych. Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami – przygotujemy szkolenia jakich potrzebujesz!