Profiteo Group

Start II naboru uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce”

W poniedziałek 11.10.2021 r. rozpoczynamy nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22.10.2021r.Szczegółowe informacje nt. projektu i zasad rekrutacji dostępne są […]

Nowe kwalifikacje po 30-tce – ruszyła rekrutacja do projektu

Startujemy z rekrutacją uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”. Na wszystkich chętnych czekamy w dniach od 13 do 24 września 2021 r. Jeśli spełniasz warunki udziału w projekcie, chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zdobyc doświadczenie i odnaleźć się […]

Nowy projekt Profiteo Group

Nasz projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” uzyskał pozytywną ocenę i jest rekomendowany do dofinansowania! Już wkrótce Lubuszanom 30+ zaproponujemy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kursy dające kwalikacje zawodowe, staże w firmach i instytucjach oraz wsparcie w […]

Onboarding w firmie? Podziel się doświadczeniem

Czy w Waszych firmach stosowane są procedury onboardingu nowych pracowników? Jak ich przyjmujecie na swoim pokładzie? Rozpoczynamy współpracę z zespołem badawczym Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w zakresie rozwoju zarządzania kapitałem ludzkim. Zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety dotyczącej zdalnej rekrutacji […]