Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Projekty

Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”


Ruszamy z projektem skierowanym do osób po 30. roku życia zamieszkujących województwo lubuskie, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę. Jeśli chcesz zdobyć nowy zawód i doświadczenie zawodowe – ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Razem z nami ukończysz kurs zawodowy, zdobędziesz konkretny zawód i doświadczenie w zakładach pracy oraz uzyskasz zatrudnienie.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 70 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych w woj. lubuskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez zindywidualizowane podejście do Uczestnika w ramach działań doradczo-edukacyjnych w okresie 08.2021 do 01.2023, co w efekcie przełoży się na wzrost aktywności zawodowej.


Do kogo jest adresowany projekt

Aby wziąć udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” musisz spełniać łącznie poniższe warunki:
– być mieszkańcem województwa lubuskiego (liczy się miejsce zamieszkania, nie zameldowania),
– mieć ukończone 30 lat,
– posiadać wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (zgodnie z ISCED 3),
– być osobą bierną zawodowo, pozostawać bez zatrudnienia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, ten projekt jest także dla Ciebie. Posiadanie przez uczestnika orzeczenia o niepełnosprawności będzie dodatkowo punktowane podczas rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone:
– bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– osoby pracujące i/lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym posiadający zawieszoną działalność gospodarczą),
– osoby będące równocześnie uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się już wkrótce wraz z niezbędnymi dokumentami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi
  • wsparcie pośrednika pracy
  • 3-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym i organizację zatrudnienia
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną
  • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad.

Jesteś zainteresowany? Chcesz powrócić na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami o doświadczeniem? A może znasz kogoś kto mógłby skorzystać z naszego wsparcia w aktywizacji zawodowej? Odezwij się, czekamy na Ciebie! Zapraszamy do kontaktu.


Biuro projektu

Profiteo Group
ul. Ceglana 25/1, 65-211 Zielona Góra
tel. +48 510010057, e-mail: projekty@profiteogroup.pl

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Spółka z o.o.
al. Niepodległości 22/2 piętro, 70-412 Szczecin
tel.: +91 8522600, e-mail: nowekwalifikacje@zgd.com.pl

Strona internetowa projektu: www.profiteogroup.pl/nowe-kwalifikacje 

Rekrutacja uczestników projektu

Ruszyła rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”. Na wszystkich chętnych czekamy w dniach od 13 do 24 września. Jeśli spełniasz ww. warunki udziału w projekcie, czekamy na Twoje zgłoszenie. Zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie”, wypełnij „Formularz rekrutacyjny” i zgłoś się do Biura projektu. Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy.Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”
realizowany przez Profiteo Group Jarosław Nieradka oraz Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.