JAKOŚĆ W PROFITEO

3 postów

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? Administratorem Państwa danych osobowych jest Profiteo Group Jaroslaw Nieradka z siedzibą w Zielonej Górze (65-211), ul. Ceglana 25/1, NIP: 929 145 88 42, zwana dalej Administratorem. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY […]

REGULAMIN USŁUG ROZWOJOWYCH

Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację usług rozwojowych, których podstawą jest niniejszy Regulamin. 1. Usługa rozwojowa – usługa obejmująca działania edukacyjne, które mają pozwolić na nabycie / uzyskanie / utrzymanie / wzrost wiedzy / umiejętności / kompetencji / […]

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ W FIRMIE PROFITEO GROUP JAROSŁAW NIERADKA

W przypadku realizacji działań szkoleniowych, zagwarantowanie właściwej jakości opiera się na podejściu firmy opartym na pięciu filarach dzięki któremu możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych: • Wnikliwa analiza kontekstu • Praktycznerozwiązania • Asystawdrożeniowa • Wymierne rezultaty • Partnerstwo […]