Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!

Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”


Ruszamy z projektem skierowanym do osób po 30. roku życia zamieszkujących województwo lubuskie, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę. Jeśli chcesz zdobyć nowy zawód i doświadczenie zawodowe – ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Razem z nami ukończysz kurs zawodowy, zdobędziesz konkretny zawód i doświadczenie w zakładach pracy oraz uzyskasz zatrudnienie.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 70 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych w woj. lubuskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez zindywidualizowane podejście do Uczestnika w ramach działań doradczo-edukacyjnych w okresie 08.2021 do 01.2023, co w efekcie przełoży się na wzrost aktywności zawodowej.


Do kogo jest adresowany projekt

Aby wziąć udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” musisz spełniać łącznie poniższe warunki:
– być mieszkańcem województwa lubuskiego (liczy się miejsce zamieszkania, nie zameldowania),
– mieć ukończone 30 lat,
– posiadać wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (zgodnie z ISCED 3),
– być osobą bierną zawodowo, pozostawać bez zatrudnienia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, ten projekt jest także dla Ciebie. Posiadanie przez uczestnika orzeczenia o niepełnosprawności będzie dodatkowo punktowane podczas rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone:
– bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– osoby pracujące i/lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym posiadający zawieszoną działalność gospodarczą),
– osoby będące równocześnie uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się już wkrótce wraz z niezbędnymi dokumentami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi
  • wsparcie pośrednika pracy
  • 3-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym i organizację zatrudnienia
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną
  • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad.

Jesteś zainteresowany? Chcesz powrócić na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami o doświadczeniem? A może znasz kogoś kto mógłby skorzystać z naszego wsparcia w aktywizacji zawodowej? Odezwij się, czekamy na Ciebie! Zapraszamy do kontaktu.


Biuro projektu

Profiteo Group
ul. Ceglana 25/1, 65-211 Zielona Góra
tel. +48 510010057, e-mail: projekty@profiteogroup.pl

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Spółka z o.o.
al. Niepodległości 22/2 piętro, 70-412 Szczecin
tel.: +91 8522600, e-mail: nowekwalifikacje@zgd.com.pl

Strona internetowa projektu: www.profiteogroup.pl/nowe-kwalifikacje 

————————————————————————————————–

Rekrutacja uczestników projektu

Ruszyła kolejna rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”. Na wszystkich chętnych czekamy w dniach od 13 do 24 września 2022. Jeśli spełniasz ww. warunki udziału w projekcie, czekamy na Twoje zgłoszenie. Zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie”, wypełnij „Formularz rekrutacyjny” i zgłoś się do Biura projektu. Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja 03.09.2022 – Zmiana terminu spotkań z doradcą zawodowym – grupa V, Santoczno

Informujemy, że spotkania z doradcą zawodowym dla uczestników grupy V w Santocznie zostały przeniesione z 5 września na 8 września. Miejsce i godziny spotkań pozostają bez zmian.

————————————————————————————————–

Informacja 25.08.2022 – Szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy dla grupy VII oraz doradztwo zawodowe dla uczestnika z grupy VI

Prezentujemy harmonogram szkolenia zawodowego oraz spotkań z pośrednikiem pracy dla grupy VII oraz harmonogram spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy dla jednego uczestnika z grupy VI. Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższych harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 23.08.2022 – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz spotkania z psychologiem dla grupy VII

Prezentujemy harmonogram spotkań z psychologiem dla grupy VII (etap 1,2) oraz harmonogram zajęć w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla grupy VII. Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższych harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 22.08.2022 – Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla grupy V

Prezentujemy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy V (etap 5) oraz z pośrednikiem pracy (etap 3). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższych harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 12.08.2022 – Spotkania z doradcą zawodowym – grupa VII

Prezentujemy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy VII (etap 1 i 2) w Tucznie. Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 02.08.2022 – Spotkania z pośrednikiem pracy – grupa V

Prezentujemy harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy dla grupy V. Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

Informacja 25.07.2022 – Spotkania z doradcą zawodowym – grupa V

Prezentujemy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy V, etap IV. Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 18.07.2022 – Nabór uczestników projektu do grupy VII

Ruszyła rekrutacja VII grupy uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”. Na wszystkich chętnych czekamy w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia. Jeśli spełniasz ww. warunki udziału w projekcie, czekamy na Twoje zgłoszenie. Zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie”, wypełnij „Formularz rekrutacyjny” i zgłoś się do Biura projektu. Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy.

————————————————————————————————–

Informacja 30.06.2022 – Staże zawodowe dla grupy VI

Prezentujemy harmonogram stażu zawodowego dla uczestników projektu z grupy VI. Staż odbywać się będzie w terminach i miejscach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 27.06.2022 – Doradztwo zawodowe dla uczestnika grupy VI

Prezentujemy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla uczestnika z grupy VI.

————————————————————————————————–

Informacja 15.06.2022 – Doradztwo zawodowe dla grupy IV oraz VI

Prezentujemy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy VI (etap 5 – osoby bez stażu) oraz dla IV grupy (etap 5). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 09.06.2022 – Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla grupy VI – korekta harmonogramu

Prezentujemy skorygowany harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy VI (etap 4) oraz spotoań z pośrednikiem pracy (etap 2). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 03.06.2022 – Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla grupy VI

Prezentujemy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy VI (etap 4) oraz z pośrednikiem pracy dla VI grupy (etap 2). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 25.05.2022 – Spotkania z pośrednikiem pracy dla grupy VI

Prezentujemy harmonogram spotkań z pośednikiem pracy dla VI grupy (etap 1). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 23.05.2022 – Spotkania z doradcą zawodowym dla grupy IV

Prezentujemy harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym dla IV grupy (etap 4 oraz etap 5). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 18.05.2022 – Spotkania z pośrednikiem pracy dla grupy V

Prezentujemy harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy dla 5 grupy (etap 1). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 18.05.2022 – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla grupy VI

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla VI grupy uczestników projektu, odbędą się w Zielonej Górze w dniach 24-25 maja br.

————————————————————————————————–

Informacja 16.05.2022 – Spotkania z psychologiem – grupa VI

Prezentujemy harmonogramy spotkań z psychologiem dla VI grupy (etap 1 oraz etap 2). Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 09.05.2022 – Szkolenia zawodowe dla grupy VI

Przedstawiamy harmonogramy szkoleń dla VI grupy uczestników projektu, które odbywać się będą w Zielonej Górze.

————————————————————————————————–

Informacja 05.05.2022 – Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”, nr RPLB.06.02.00-08-0048/20, realizowanego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, poszukujemy dostawcy następujących usług:

1. dostarczenie 70 obiadów dla uczestników projektu podczas szkoleń zawodowych na terenie województwa lubuskiego. Cena za jeden obiad powinna zawierać cenę posiłku oraz jego dostarczenia (netto/brutto);

2. dostarczenie 70 przerw kawowych dla uczestników projektu podczas szkoleń zawodowych na terenie województwa lubuskiego. Menu obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce. Cena za jedną przerwę kawową powinna zawierać cenę posiłku oraz jego dostarczenia (netto/brutto);

3. dostarczenie 14 zimnych bufetów dla uczestników projektu podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na terenie województwa lubuskiego. Menu obejmuje kawę, herbatę, wodę, soki, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki/kruche ciastka/owoce, kanapki, przekąski koktajlowe. Cena za jeden zimny bufet powinna zawierać cenę posiłku oraz jego dostarczenia (netto/brutto).

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji usługi na obszarze całego województwa lubuskiego na jednego Uczestnika Projektu. Proszę o podanie oddzielnie ceny za obiad, zimny bufet i przerwę kawową za jednego uczestnika. Prosimy o dostarczenie odpowiedzi do biura Profiteo Group lub odpowiedź drogą mailową na adres m.betka@profiteogroup.pl lub pocztą tradycyjną z podaniem ceny netto i brutto (w przypadku zwolnienia z VAT prosimy to zaznaczyć), do dnia 9 maja 2022 r. do godziny 11.00.

————————————————————————————————–

Informacja 29.04.2022 – Wyniki naboru VI grupy uczestników projektu

Przedstawiamy listę rankingową uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w VI naborze.

————————————————————————————————–

Informacja 15.04.2022 – Rozpoczęcie naboru VI grupy uczestników projektu

Rozpoczynamy VI nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy od 15 do 29 kwietnia 2022 r. Zapraszamy!

————————————————————————————————–

Informacja 04.04.2022 – Spotkania z doradcą zawodowym dla grupy V oraz pośrednictwo pracy dla grupy III i IV

Prezentujemy harmonogramy spotkań z pośrednikiem pracy dla III grupy (etap 3 – stażyści) oraz IV grupy uczestników projektu (etap 2 – stażyści) a także harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla grupy V.

————————————————————————————————–

Informacja 31.03.2022 – Wyniki naboru V grupy uczestników projektu

Przedstawiamy listę rankingową uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w V naborze.

————————————————————————————————–

Informacja 13.03.2022 – Rusza kolejna rekrutacja uczestników projektu

Już jutro, tj. 14 marca br. otwieramy kolejny nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce tego szukam!”. Na Państwa zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych (dostępne w sekcji „Rekrutacja uczestników” na stronie projektu) czekamy do 25 marca br. w biurach projektu. Wypełnione formularze można przesłać także pocztą e-mail. W przypadku pytań, chęci skorzystania z naszej pomocy przy wypełnieniu formularza, prosimy o kontakt. Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————–

Informacja 11.03.2022 – Spotkania z doradcą zawodowym – grupa IV

Prezentujemy harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym dla IV grupy uczestników projektu (etap IV, V – 1 osoba, etap V – 3 osoby).

————————————————————————————————–

Informacja 09.03.2022 – Pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe – grupa IV

Prezentujemy harmonogramy spotkań z pośrednikiem pracy dla IV grupy uczestników projektu (etap 2 – uczestnicy bez stażu) oraz listę staży zawodowych uczestników z grupy IV zakwalifikowanych do tej formy aktywizacji.

————————————————————————————————–

Informacja 02.03.2022 – Spotkania z psychologiem – grupa IV

Prezentujemy harmonogramy spotkań z psychologiem dla IV grupy (etap 2) uczestników projektu. Spotkania odbywać się będą w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 21.02.2022 – Pośrednictwo pracy – grupa IV

Prezentujemy harmonogramy spotkań z pośrednikiem pracy dla III grupy (etap 2 – stażyści) oraz IV grupy (etap 1) uczestników projektu. Kolejne etapy pośrednictwa odbywać się będą w terminach podanych w poniższych harmonogramach.

————————————————————————————————–

Informacja 15.02.2022 – Doradztwo zawodowe – grupa IV

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla IV grupy uczestników projektu. Kolejny etap doradztwa odbywać się będzie w terminach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 11.02.2022 – Szkolenie „Ogrodnik” – grupa IV

Przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego „Ogrodnik” dla IV grupy uczestników projektu. Szkolenie rozpocznie się 16 lutego br. i odbywać się będzie w dniach podanych w poniższym harmonogramie.

————————————————————————————————–

Informacja 07.02.2022 – Warsztaty aktywizacyjne i wsparcie psychologa – grupa IV

Przedstawiamy harmonogramy wsparcia dla IV grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz I etap indywidualnych spotkań z psychologiem dla uczestników grupy IV odbędą się zgodnie z planami zamieszczonymi w załącznikach.

————————————————————————————————–

Informacja 01.02.2022 – Lista rankingowa – IV nabór

Przedstawiamy listę rankingową uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w IV naborze.

————————————————————————————————–

Informacja 28.01.2022 – Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe – grupa III

Prezentujemy kolejne harmonogramy wsparcia uczestników projektu z grupy III: spotkania z doradcą zawodowym (etap IV i V), spotkania z pośrednikiem pracy (etap II) oraz staże zawodowe dla wybranych uczestników.

————————————————————————————————–

Informacja 25.01.2022 – Doradztwo zawodowe – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia w formie spotkań z doradcą zawodowym dla III grupy (etap 4) uczestników projektu. Kolejne etapy indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 14.01.2022 – Spotkania z pośrednikiem pracy i psychologiem – grupa III

Przedstawiamy harmonogramy wsparcia dla III grupy uczestników projektu. II etap indywidualnych spotkań z psychologiem dla uczestników grupy III oraz spotkania z pośrednikiem pracy odbędą się zgodnie z planami zamieszczonymi w załącznikach.

————————————————————————————————–

Informacja 12.01.2022 – Rusza IV nabór uczestników projektu

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. rozpocznie się IV nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 28 stycznia 2022 r. Zapraszamy!

————————————————————————————————–

Informacja 04.01.2022 – Wsparcie psychologa – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników grupy III odbędą się zgodnie z planem zamieszczonym w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 04.01.2022 – Pośrednictwo pracy – grupa I, II – aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany harmonogram wsparcia w formie spotkań z pośrednikiem dla I oraz II grupy uczestników projektu.

————————————————————————————————–

Informacja 04.01.2022 – Doradztwo zawodowe – grupa I, II oraz III

Prezentujemy harmonogram wsparcia w formie spotkań z doradcą zawodowym dla I grupy (etap 4, stażyści), II grupy (etap 5), oraz III grupy uczestników projektu (etap 3). Kolejne etapy indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 28.12.2021 – Pośrednictwo pracy – grupa I oraz grupa II

Prezentujemy harmonogram pośrednictwa pracy dla I oraz II grupy uczestników projektu. Spotkania z pośrednikami pracy odbędą się w terminach podanych w poniższym załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 28.12.2021 – Szkolenie zawodowe – grupa III

Przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego dla III grupy uczestników projektu. Szkolenie „Pracownik fizyczny w pracach prostych” odbędzie się w terminie 4-19 stycznia 2022 r. wg załączonego harmonogramu.

————————————————————————————————–

Informacja 14.12.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia doradczego dla II grupy uczestników projektu. Kolejne etapy indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 10.12.2021 – Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywizujące „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” odbędą się w dniach 17-17 grudnia br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 08.12.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Kolejny etap indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędzie się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 06.12.2021 – Wsparcie psychologa – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z psychologiem dla uczestników grupy II odbędzie się zgodnie z planem zamieszczonym w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 02.12.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 02.12.2021 – Wyniki III naboru uczestników projektu

Z przyjemnością prezentujemy III listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria premiujące w ramach projektu partnerskiegoNowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

————————————————————————————————–

Informacja 30.11.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – etap IV oraz V – odbędzie się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 29.11.2021 – Staże zawodowe – grupa I

Przedstawiamy harmonogram odbywania staży zawodowych przez uczestników I grupy. Staże będą odbywały się w terminach i miejscach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 22.11.2021 – Pośrednictwo pracy – grupa I

Prezentujemy harmonogram kolejnej formy wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Spotkania z pośrednikiem pracy dla uczestników projektu z grupy I odbędą się w dniach 27-28 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 22.11.20 – Szkolenie zawodowe – grupa II

Przedstawiamy harmonogram kolejnej formy wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-gospodarczy” odbędzie się w dniach 27 listopada – 8 grudnia br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 15.11.2021 – Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywizujące „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” odbędą się w dniach 25-26 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 15.11.2021 – Wsparcie psychologa – grupa I oraz grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I oraz II grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z psychologiem dla uczesctników z grupy I oraz grupy II odbędą się zgodnie z planem zamieszczonym w załącznikach.

————————————————————————————————–

Informacja 09.11.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędzie się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 04.11.2021 – Start III naboru uczestników projektu

W poniedziałek 8 listopada 2021 r. rozpocznie się III nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2021 r. Zapraszamy!

————————————————————————————————–

Informacja 03.11.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 02.11.2021 – Wyniki II naboru uczestników projektu

Z przyjemnością prezentujemy II listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria premiujące w ramach projektu partnerskiegoNowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

————————————————————————————————–

Informacja 28.10.20 – Szkolenie zawodowe – grupa I

Prezentujemy harmonogram kolejnej formy wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczny w pracach prostych” odbędzie się w dniach 2-14 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 26.10.2021 – Wsparcie psychologa – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z psychologiem odbędą się w dniu 29 października br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 18.10.2021 – Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywizujące „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” odbędą się w dniach 21-22 października br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 08.10.2021 – Start II naboru uczestników projektu

W poniedziałek 11.10.2021 r. rozpocznie się II nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22.10.2021r.

—————————————————————————————————

Informacja 06.10.2021 – Wyniki I naboru uczestników projektu

Z przyjemnością prezentujemy listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria premiujące w ramach projektu partnerskiegoNowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

—————————————————————————————————–Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”
realizowany przez Profiteo Group Jarosław Nieradka oraz Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Wartość projektu 954 072,00 zł, kwota dofinansowania 906 368,40 zł.