Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!

Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”


Ruszamy z projektem skierowanym do osób po 30. roku życia zamieszkujących województwo lubuskie, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę. Jeśli chcesz zdobyć nowy zawód i doświadczenie zawodowe – ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Razem z nami ukończysz kurs zawodowy, zdobędziesz konkretny zawód i doświadczenie w zakładach pracy oraz uzyskasz zatrudnienie.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 70 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych w woj. lubuskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez zindywidualizowane podejście do Uczestnika w ramach działań doradczo-edukacyjnych w okresie 08.2021 do 01.2023, co w efekcie przełoży się na wzrost aktywności zawodowej.


Do kogo jest adresowany projekt

Aby wziąć udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” musisz spełniać łącznie poniższe warunki:
– być mieszkańcem województwa lubuskiego (liczy się miejsce zamieszkania, nie zameldowania),
– mieć ukończone 30 lat,
– posiadać wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (zgodnie z ISCED 3),
– być osobą bierną zawodowo, pozostawać bez zatrudnienia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, ten projekt jest także dla Ciebie. Posiadanie przez uczestnika orzeczenia o niepełnosprawności będzie dodatkowo punktowane podczas rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone:
– bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– osoby pracujące i/lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym posiadający zawieszoną działalność gospodarczą),
– osoby będące równocześnie uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się już wkrótce wraz z niezbędnymi dokumentami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi
  • wsparcie pośrednika pracy
  • 3-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym i organizację zatrudnienia
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną
  • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad.

Jesteś zainteresowany? Chcesz powrócić na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami o doświadczeniem? A może znasz kogoś kto mógłby skorzystać z naszego wsparcia w aktywizacji zawodowej? Odezwij się, czekamy na Ciebie! Zapraszamy do kontaktu.


Biuro projektu

Profiteo Group
ul. Ceglana 25/1, 65-211 Zielona Góra
tel. +48 510010057, e-mail: projekty@profiteogroup.pl

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Spółka z o.o.
al. Niepodległości 22/2 piętro, 70-412 Szczecin
tel.: +91 8522600, e-mail: nowekwalifikacje@zgd.com.pl

Strona internetowa projektu: www.profiteogroup.pl/nowe-kwalifikacje 

————————————————————————————————–

Rekrutacja uczestników projektu

Ruszyła rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”. Na wszystkich chętnych czekamy w dniach od 13 do 24 września. Jeśli spełniasz ww. warunki udziału w projekcie, czekamy na Twoje zgłoszenie. Zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie”, wypełnij „Formularz rekrutacyjny” i zgłoś się do Biura projektu. Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja 14.01.2022 – Spotkania z pośrednikiem pracy i psychologiem – grupa III

Przedstawiamy harmonogramy wsparcia dla III grupy uczestników projektu. II etap indywidualnych spotkań z psychologiem dla uczestników grupy III oraz spotkania z pośrednikiem pracy odbędą się zgodnie z planami zamieszczonymi w załącznikach.

————————————————————————————————–

Informacja 12.01.2022 – Rusza IV nabór uczestników projektu

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. rozpocznie się IV nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 28 stycznia 2022 r. Zapraszamy!

————————————————————————————————–

Informacja 04.01.2022 – Wsparcie psychologa – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników grupy III odbędą się zgodnie z planem zamieszczonym w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 04.01.2022 – Pośrednictwo pracy – grupa I, II – aktualizacja

Poniżej znajduje się zaktualizowany harmonogram wsparcia w formie spotkań z pośrednikiem dla I oraz II grupy uczestników projektu.

————————————————————————————————–

Informacja 04.01.2022 – Doradztwo zawodowe – grupa I, II oraz III

Prezentujemy harmonogram wsparcia w formie spotkań z doradcą zawodowym dla I grupy (etap 4, stażyści), II grupy (etap 5), oraz III grupy uczestników projektu (etap 3). Kolejne etapy indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 28.12.2021 – Pośrednictwo pracy – grupa I oraz grupa II

Prezentujemy harmonogram pośrednictwa pracy dla I oraz II grupy uczestników projektu. Spotkania z pośrednikami pracy odbędą się w terminach podanych w poniższym załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 28.12.2021 – Szkolenie zawodowe – grupa III

Przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego dla III grupy uczestników projektu. Szkolenie „Pracownik fizyczny w pracach prostych” odbędzie się w terminie 4-19 stycznia 2022 r. wg załączonego harmonogramu.

————————————————————————————————–

Informacja 14.12.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia doradczego dla II grupy uczestników projektu. Kolejne etapy indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 10.12.2021 – Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywizujące „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” odbędą się w dniach 17-17 grudnia br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 08.12.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Kolejny etap indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędzie się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 06.12.2021 – Wsparcie psychologa – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z psychologiem dla uczestników grupy II odbędzie się zgodnie z planem zamieszczonym w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 02.12.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa III

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 02.12.2021 – Wyniki III naboru uczestników projektu

Z przyjemnością prezentujemy III listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria premiujące w ramach projektu partnerskiegoNowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

————————————————————————————————–

Informacja 30.11.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – etap IV oraz V – odbędzie się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 29.11.2021 – Staże zawodowe – grupa I

Przedstawiamy harmonogram odbywania staży zawodowych przez uczestników I grupy. Staże będą odbywały się w terminach i miejscach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 22.11.2021 – Pośrednictwo pracy – grupa I

Prezentujemy harmonogram kolejnej formy wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Spotkania z pośrednikiem pracy dla uczestników projektu z grupy I odbędą się w dniach 27-28 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 22.11.20 – Szkolenie zawodowe – grupa II

Przedstawiamy harmonogram kolejnej formy wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-gospodarczy” odbędzie się w dniach 27 listopada – 8 grudnia br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 15.11.2021 – Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywizujące „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” odbędą się w dniach 25-26 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 15.11.2021 – Wsparcie psychologa – grupa I oraz grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I oraz II grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z psychologiem dla uczesctników z grupy I oraz grupy II odbędą się zgodnie z planem zamieszczonym w załącznikach.

————————————————————————————————–

Informacja 09.11.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Kontynuacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym odbędzie się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 04.11.2021 – Start III naboru uczestników projektu

W poniedziałek 8 listopada 2021 r. rozpocznie się III nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2021 r. Zapraszamy!

————————————————————————————————–

Informacja 03.11.2021 – Doradztwo zawodowe – grupa II

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w terminach podanych w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 02.11.2021 – Wyniki II naboru uczestników projektu

Z przyjemnością prezentujemy II listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria premiujące w ramach projektu partnerskiegoNowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

————————————————————————————————–

Informacja 28.10.20 – Szkolenie zawodowe – grupa I

Prezentujemy harmonogram kolejnej formy wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczny w pracach prostych” odbędzie się w dniach 2-14 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 26.10.2021 – Wsparcie psychologa – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Indywidualne spotkania z psychologiem odbędą się w dniu 29 października br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 18.10.2021 – Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” – grupa I

Prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy uczestników projektu. Warsztaty aktywizujące „Aktywne poszukiwanie pracy i autoprezentacja” odbędą się w dniach 21-22 października br. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

————————————————————————————————–

Informacja 08.10.2021 – Start II naboru uczestników projektu

W poniedziałek 11.10.2021 r. rozpocznie się II nabór uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam”. Wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria naboru przedstawione w sekcji 'Rekrutacja uczestników projektu’ zapraszamy do złożenia formularzy rekrutacyjnych.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22.10.2021r.

—————————————————————————————————

Informacja 06.10.2021 – Wyniki I naboru uczestników projektu

Z przyjemnością prezentujemy listę rankingową uczestników projektu wyłonionych spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikowalności i kryteria premiujące w ramach projektu partnerskiegoNowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

—————————————————————————————————–Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”
realizowany przez Profiteo Group Jarosław Nieradka oraz Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.