Miesięczne Archiwa: styczeń R

2 postów

REGULAMIN USŁUG ROZWOJOWYCH

Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację usług rozwojowych, których podstawą jest niniejszy Regulamin. 1. Usługa rozwojowa – usługa obejmująca działania edukacyjne, które mają pozwolić na nabycie / uzyskanie / utrzymanie / wzrost wiedzy / umiejętności / kompetencji / […]

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ W FIRMIE PROFITEO GROUP JAROSŁAW NIERADKA

W przypadku realizacji działań szkoleniowych, zagwarantowanie właściwej jakości opiera się na podejściu firmy opartym na pięciu filarach dzięki któremu możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych: • Wnikliwa analiza kontekstu • Praktycznerozwiązania • Asystawdrożeniowa • Wymierne rezultaty • Partnerstwo […]