Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Dotacje dla branży HoReCa

Dotacje dla restauracji i hoteli, turystyki i kultury

Z początkiem 2024 r. ruszy nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z branż: hotele i restauracje (HoReCa), turystyka i kultura.

Dotacje HoReCa 2024

Celem konkursu finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy będzie unowocześnienie lub dywersyfikacja działalności prowadzonej przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach dotkniętych skutkami pandemii covid-19.
Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji, gdzie:

dofinansowanie wynosi do 90% (pomoc de minimis),

minimalna kwota dotacji: 50 tys. PLN,

maksymalna kwota dotacji: 540 tys. PLN.

Więcej informacji >>>>>>