Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Kurs Praktyk NLP w biznesie

NLP – NeuroLingwistyczne Programowanie jest dziedziną zajmująca się studiowaniem subiektywnych ludzkich doświadczeń w celu modelowania tych najlepszych i ulepszania strategii osobistych. Dzieje się tak dzięki odkryciu, w jaki sposób umysł ludzki konstruuje subiektywne doświadczenie, szczególnie u tych osób, które osiągnęły mistrzostwo w różnych dziedzinach życia. Twórcy NLP i ich następcy zbadali i opisali „struktury” ludzkiej doskonałości. Dzięki nauczeniu się i powielaniu tych struktur zaczniesz zauważać znaczący wzrost swojej efektywności w życiu osobistym i zawodowym.

Program Praktyk NLP w Biznesie oferuje możliwość bardzo różnorodnych zastosowań NLP na co dzień, dając w efekcie dobrą jakość i efektywność życia osobistego i zawodowego. NLP oferuje metody służące dokonywaniu pożądanych zmian, pomaga określić jasne i osiągalne cele oraz przekroczyć trudności i obawy stojące na drodze do ich realizacji. Inne korzyści z treningu dotyczą życia zawodowego.

Cel kursu

Celem kursu jest opanowanie reguł NLP ich praktyczne zastosowanie w funkcjonowaniu w biznesie. Program Praktyk NLP w Biznesie jest nastawiony na naukę i praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności w życiu zawodowym i nie tylko.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do menedżerów,  handlowców, trenerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać zakres dostępnych im możliwości. Z udziału w kursie skorzystają wszyscy, których efekty w pracy zależą między innymi od:

 • umiejętności planowania i osiągania określonych rezultatów
 • efektywnego organizowania czasu – własnego i innych
 • dobrej komunikacji z innymi
 • umiejętności skutecznej komunikacji Kurs polecany także wszystkim, którzy chcą zrozumieć i poukładać swoje życie prywatne oraz prowadzić dialog ze swoim partnerem , dziećmi, rodzicami.

Jak szkolimy? 

Kurs oprócz części teoretycznej przedstawionej w postaci prezentacji, materiałów szkoleniowych i autorskich konspektów opiera się przede wszystkim na ćwiczeniach. Praktyczne trenowanie zasad NLP podczas kursu daje najlepsze efekty, angażując jednocześnie całą grupę szkoleniową.

Pozyskasz i rozwiniesz kompetencje

 • Rozwiniesz swoje umiejętności związane z osiąganiem zamierzonych celów, takich jak:
  • Myślenie strategiczne i precyzyjne definiowanie oczekiwanych rezultatów
  • Budowanie i utrzymywanie własnej motywacji
  • Skuteczne planowanie i wdrażanie planów w życie
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznej komunikacji w tym wpływania na innych w procesie sprzedaży, obsługi klienta, kierowania innymi.
 • Nauczysz się:
  • Nawiązywania dobrej relacji poprzez dostrojenie się do rozmówcy,
  • Eleganckiego kontrolowania rozmowy,
  • Rozpoznawania sposobów myślenia i wzorców komunikowania się innych,
  • Rozpoznawania kryteriów i sposobów podejmowania decyzji przez innych,
  • Dostosowywania swoich wypowiedzi do powyższych wzorców – skutecznego przekonywania i wywierania wpływu.
  • Poznasz też inne sposoby posługiwania się mową w sposób motywujący, inspirujący dla ludzi.
 • Wzmocnisz pozytywną postawę i wiarę w swoje jeszcze większe możliwości
 • Rozwiniesz postawy i zachowania asertywne potrzebne do wyrażania swoich poglądów ale też obrony interesów – zespołu, firmy.
 • Poznasz nowe, efektywne sposoby organizacji czasu i zarządzania swoimi działaniami w czasie.
 • Rozwiniesz umiejętności dysponowania swoim potencjałem i zdolności do przekraczania ograniczeń
 • Zdobędziesz umiejętność rozpoznawania funkcjonowania innych ludzi – ich sposobów podejmowania decyzji, sposobów motywowania i rozwoju.

Nauczysz się

 • jak budować i utrzymywać kontakt poprzez dopasowanie się do swojego rozmówcy/klienta
 • jak mówić językiem drugiej osoby, językiem korzyści
 • jak zbierać użyteczne informacje ,
 • jak rozwinąć i uwrażliwić swoje zmysły, aby widzieć, słyszeć i czuć więcej po to, by zwiększyć swoją percepcję i lepiej orientować się w tym co się teraz dzieje,
 • jak formułować cele, a następnie je osiągać,
 • jak efektywnie planować w oparciu o struktury czasu,
 • jak zmieniać niechciane i szkodliwe zachowania w pożądane i pożyteczne,
 • jak odkrywać, co jest ważne dla siebie i innych osób,
 • jak używać metafor oraz języka prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym,
 • jak rozwiązywać swoje własne wewnętrzne konflikty,
 • jak zmieniać nieużyteczne i ograniczające style myślenia i zastępować je użytecznymi i poszerzającymi możliwości,
 • jak komunikować się jasno i efektywnie, jak rozwijać elastyczność zachowania oraz kreatywność,
 • jak tworzyć odpowiednie ramy i kontekst do dokonywania efektywnych zmian (w sobie, rodzinie, organizacji),
 • jak tworzyć i rozwijać swój osobisty stan doskonałości,
 • jak mieć więcej pewności, wiary i zaufania oraz wewnętrznego spokoju i radości życia.

Program kursu

 1. Założenia operacyjne NLP (Tezy NLP)
 2. Systemy reprezentacji
 3. Budowanie kontaktu
 4. Kotwiczenie
 5. Asocjacja i dysocjacja
 6. Kalibracja i rozpoznawanie schematów (chodzi o ruch gałek ocznych)
 7. Metamodel języka
 8. Ustalanie ram poprawnie uformowanego celu
 9. Przeramowania
 10. Techniki negocjacji (praca z „częściami” czyli procedura na konflikt wewnętrzny)
 11. Submodalności
 12. Ujawnianie i wykorzystywanie strategii – podstawy
 13. Poziomy neurologiczne
 14. Zmiana historii osobistej
 15. Generator nowych zachowań
 16. Rzutowanie w przyszłość.

Trener

Tomasz Łuczak Trener biznesu, praktyk i szkoleniowiec, właściciel firmy szkoleniowej Good Step. Z wykształcenia magister muzyki. W pracy ceni relacje, warsztat i małe grupy. Kocha ludzi i nauczanie. Szkolenia to jego największa, życiowa pasja. Ze szkoleniami związany od 2009 roku. Praktyk biznesu i lider zespołów biznesowych od 20 lat. Praktyk, Mistrz i Certyfikowany Trener NLP. Zbudował wiele struktur sprzedażowych i wyszkolił setki osób, które dziś odnoszą sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.

Organizacja kursu

Trening Biznesowy Praktyk NLP trwa 6 dni i składa się z trzech modułów po dwa dni szkoleń  – razem 48 godzin szkoleniowych. Kurs odbywa się w sesjach weekendowych w godz. 9.00 – 16.30

Kolejna edycja kursu rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2020. Zajęcia odbędą się w Zielonej Górze, terminy zajęć i informacje organizacyjne opublikujemy już wkrótce.

Kurs Praktyk NLP w biznesie kończy się egzaminem z pozyskanych  umiejętności, po którego zdaniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Koszt kursu

Koszt uczestnictwa wynosi 13 300,00 zł netto/ osoba. Koszt kursu obejmuje: trenera, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe.

Uwaga! Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania nawet do 80% kosztów kursu ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt!