Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Nowe kwalifikacje po 30-tce – ruszyła rekrutacja do projektu

Startujemy z rekrutacją uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”. Na wszystkich chętnych czekamy w dniach od 13 do 24 września 2021 r. Jeśli spełniasz warunki udziału w projekcie, chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zdobyc doświadczenie i odnaleźć się na rynku pracy – czekamy na Twoje zgłoszenie!

Do kogo jest adresowany projekt

Aby wziąć udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” musisz spełniać łącznie poniższe warunki:
– być mieszkańcem województwa lubuskiego (liczy się miejsce zamieszkania, nie zameldowania),
– mieć ukończone 30 lat,
– posiadać wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (zgodnie z ISCED 3),
– być osobą bierną zawodowo, pozostawać bez zatrudnienia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, ten projekt jest także dla Ciebie. Posiadanie przez uczestnika orzeczenia o niepełnosprawności będzie dodatkowo punktowane podczas rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone:
– bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– osoby pracujące i/lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym posiadający zawieszoną działalność gospodarczą),
– osoby będące równocześnie uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się już wkrótce wraz z niezbędnymi dokumentami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym i materiałami szkoleniowymi
  • wsparcie pośrednika pracy
  • 3-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym i organizację zatrudnienia
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną
  • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad.

Jesteś zainteresowany? Chcesz powrócić na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami o doświadczeniem? A może znasz kogoś kto mógłby skorzystać z naszego wsparcia w aktywizacji zawodowej? Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i wypełnij dokumenty dostępne tutaj.