RODO

1 posta

RODO praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dla przedsiębiorców.

W związku z nadchodzącymi zmianami związanymi z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) należy dostosować każde przedsiębiorstwo przetwarzające dane osobowe do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i jak najszybciej rozpocząć proces wdrożeniowy. Z nowymi przepisami warto zapoznać się również dlatego, że niestosowanie się do nich może oznaczać: • […]